Om oss

RiVe Juridiska Byrå är en specialiserad arbetsrättsbyrå med fokus på arbetstagaren.

Vi handlägger ett mycket stort antal uppsägnings- och avskedsärenden såväl som arbetsrättsliga utköpsförhandlingar i anledning av omorganisering eller annat.

Byrån bedömer arbetstagarens ärende helt utan kostnad och om vi kan konstatera att brott mot anställningsskyddslagen, avtalslagen, semesterlagen eller kollektivavtal föreligger så framför vi detta för dig. Våra professionella arbetsrättsjurister och förhandlare kan då berätta om vilka möjligheter som finns i anledning av de konstaterade brotten. Det är därefter upp till dig om du vill ha hjälp med att vidta någon åtgärd eller inte.

Våra arbetsrättsjurister är specialister på arbetsrätt och våra arbetsrättsjurister och förhandlare arbetar varje dag uteslutande med detta rättsområde. Vi utbildar även andra jurister och HR-personal inom arbetsrätt.

 

 
Om du vill kontakta oss klicka här.
Eller ring 0771-886620, alternativt är ni välkommen att besöka vårt huvudkontor på Ovanbrogatan 40, 784 33 Borlänge